ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำวันนี้
เขื่อนภูมิพล 5,142.69 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์ 4,374.72 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนแควน้อยฯ 373.00 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนป่าสักฯ 182.00 ล้าน ลบ.ม.
แผนบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ