ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำวันนี้
เขื่อนภูมิพล 4,784.30 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์ 5,437.24 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนแควน้อยฯ 320.00 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนป่าสักฯ 227.00 ล้าน ลบ.ม.
แผนบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ